1111111111111


เว็บใหม่ที่ผมขอใช้ฟรีครับ ภาวนาอยู่ว่าวันดีคืนดีข้อมูลคงไม่หายเหมือนเว็บอื่น

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ทดสอบแทรก Code ภาษา PHP และ Java ครับ


public class HelloBlogger {
public static void main(String [] args) {
System.out.println("Hello Blogger!!");
}
}echo CHtml::activeDropDownList( $model,'statusR',/*ส่วนของการดึงค่ามี*/);

//ส่วนที่ 1.
// $model,'statusR' ก็ Model ที่เราจะต้องการนำค่าไปเก็บ

/*ส่วนของการดึงค่ามี*/
CHtml::listData(Vehicle::model()->findAll(), 'ค่าในรายการของ DropDownList', 'ข้อความที่ต้องการแสดงใน DropDownList'));

//เช่น
echo CHtml::activeDropDownList( $model,'statusR',
CHtml::listData(Vehicle::model()->findAll(),'vehicleID', 'vehicleName'));
);