1111111111111


เว็บใหม่ที่ผมขอใช้ฟรีครับ ภาวนาอยู่ว่าวันดีคืนดีข้อมูลคงไม่หายเหมือนเว็บอื่น

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2552

คนเราต้องสู้ จะจ้างมันเตอะตลอดไม่ได้ ไม่กล้าสู้ ไม่กล้าลอง จะเจอะไรใหม่เหรอ

สวัสดีจ้าวันนี้ชาวบ้านป่ามีความรู้สึกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ Blog ที่ชาวบ้านป่าเคยเขียนไป ที่มีชื่อว่า จ้างมันเตอะ
ชาวบ้านป่ามานั่งพิจารณาอีกครั้งบางครั้งจะจ้างมันเตอะก่ะบ่ะได้หนา ถ้ามีอะไรบางอย่างที่เฮาต้องรับผิดชอบ เฮาหันว่ามันบ่ะดีจะว่าจ้างมันเตะได้ก่อหา เช่น ครูอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ที่ตัวเองดูแลอยู่ถ้ามีอะไรที่ต้องอบรมแต่อบรมแล้วนักเรียนงง หรือคนเราจะหยุดเมื่อไม่สมหวังจะว่าจ้างมันเตอะได้ก่อหา



วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2552