1111111111111


เว็บใหม่ที่ผมขอใช้ฟรีครับ ภาวนาอยู่ว่าวันดีคืนดีข้อมูลคงไม่หายเหมือนเว็บอื่น

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ชาวบ้านป่าบ้านดอยพาท่านไปดูอาชีพรับซื้อปลิงจ้า

นานมาแล้วที่ชาวบ้านป่าบ้านดอยไม่ได้เขียนบล็อกของตนเอง
วันนี้บรรยากาศด้านนอกฝนตกจึงอยากพาทุกท่านไปเที่ยวดูการรับซื้อปลิงกันปลิงที่เอาลงบ่อรอส่งออก