1111111111111


เว็บใหม่ที่ผมขอใช้ฟรีครับ ภาวนาอยู่ว่าวันดีคืนดีข้อมูลคงไม่หายเหมือนเว็บอื่น

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การนำ Class ที่เราสร้างขึ้นมาเองเอามาใช้กับ Yii Framework ครับ

การนำ Class ที่เราสร้างขึ้นมาเองเอามาใช้กับ Yii Framework เช่น ผมมีคลาสที่ใช้แปลงวันที่ (ตัวอย่าง http://www.thaicreate.com/community/thai-date-format.html) ชื่อคลาส Thaidate.php แนวทางผมเองนะ ท่านใดมีแนวทางดีๆบอกมาด้วยนะครับ


ขั้นตอนของผมมีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1. นำคลาส Thaidate.php ไปวางไว้ใน /protected/extensions ครับ
ขั้นตอนที่ 2. ทำการ import คลาสโดยทำการ import ในไฟล์ /protected/config/main.php ดังนี้

// autoloading model and component classes
'import'=>array(
'application.models.*',
'application.components.*',
'application.extensions.*', //เพิ่มตรงนี้แหละครับ ถ้ามีแล้วก็โอเคข้ามได้ 
),


การนำไปใช้ก็ใช้ได้เลยครับ

public function changThai($data, $full=1){

$data = new ThaiDate($data,$full);

$date->getDateTime();

}