1111111111111


เว็บใหม่ที่ผมขอใช้ฟรีครับ ภาวนาอยู่ว่าวันดีคืนดีข้อมูลคงไม่หายเหมือนเว็บอื่น

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

การเอา ช่องรับข้อมูลด้านบนออกจาก CGridView หรือไม่แสดงส่วน Headder ของ CGridView

ผมสงสัยมาตั้งนานมากรอบที่อยู่ด้านบนของ CGridView เราจะเอาออกยังงัย วันนี้มีคำตอบครับ (ต้องเรียกว่าเส้นผมบังภูเขาครับ)

จากรูป


เมื่อเอาออกจะได้ดังรูปมีวิธีการดังนี้


widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(
'id'=>'employee-grid',
'dataProvider'=>$model->search(),
// 'filter'=>$model, เอาส่วนนี้ออกหรือใส่คอมเมนต์ครับ (เส้นผมบังภูเขาครับ)
'hideHeader'=>true, //ถ้าไม่อยากให้แสดงส่วน Headder ครับ
'columns'=>array(
.....
.....
),
));CGridView ที่ไม่มี Headder ครับ

0 ความคิดเห็น: