1111111111111


เว็บใหม่ที่ผมขอใช้ฟรีครับ ภาวนาอยู่ว่าวันดีคืนดีข้อมูลคงไม่หายเหมือนเว็บอื่น

วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554

การสร้าง Attributes ตามที่เราต้องการ (Virtual Attributes) ใน model class ครับ

การสร้าง Attributes ตามที่เราต้องการ (Virtual Attributes) ใน model class

เป็นการสร้าง Attributes โดยเราสามารถนำมาปรับแต่งตามที่เราต้องการ โดยกำหนดในคลาสที่ถ่ายทอดมาจาก CActiveRecord ครับดังนี้

จากรูป

http://127.0.0.1/pay/er/pay_genre.png

ขั้นตอนที่ 1. กำหนด เมทอดใน model class เช่นผมกำหนด getMyTest()

class Genre extends CActiveRecord {
.....
.....
    public function getMyTest() { 

         return "รหัสเงิน : ".$this->genreID . " ชื่อ :" . $this->genreName;
   } 
.....
.....

} 

ขั้นตอนที่ 2. การแสดงค่าใน View ดังนี้

ผมทดลองแสดงใน _view.php ครับ (_view.php ที่ถูกสร้างจาก gii ครับ)

echo CHtml::encode($data->myTest); 


ตัวอย่างผลการแสดงข้อมูล
0 ความคิดเห็น: