1111111111111


เว็บใหม่ที่ผมขอใช้ฟรีครับ ภาวนาอยู่ว่าวันดีคืนดีข้อมูลคงไม่หายเหมือนเว็บอื่น

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

การเรียกใช้ข้อมูลใน CActiveDataProvider


http://php.bungkhan.com/pay/er/pay_genre.png


จากรูปผมสร้างโมเดลชื่อ Genre
และกำหนดในส่วนของ action ใน Controller ดังนี้


$dataProvider=new CActiveDataProvider('Genre');

เวลาแสดงใน view ส่วนมากก็ส่งให้ CListView เป็นต้น
เช่น

$this->widget('zii.widgets.CListView', array(
'dataProvider'=>$dataProvider,
'itemView'=>'_viewSlip',
'emptyText'=>'',
'template'=>'{items}
'
));


เวลาแสดงเราเรียกใช้ข้อมูลใน $dataProvider ตามที่เราต้องการ (ไม่โยนไปให้ CListView) สามารถทำได้ดังนี้foreach($dataProvider->data as $item){
print $item->genreID;
print $item->genreName;
print $item->genreParent;
}เป็นการนำค่าใน CActiveDataProvider มาใช้นะครับ
0 ความคิดเห็น: