1111111111111


เว็บใหม่ที่ผมขอใช้ฟรีครับ ภาวนาอยู่ว่าวันดีคืนดีข้อมูลคงไม่หายเหมือนเว็บอื่น

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554

การนำรูปไปใส่ใน CDetailView และ CGridView ครับ

ภาพ 1 ภาพ แทนคำ ได้เป็นล้านคำ
บางครั้งเราเห็นหน้าเว็บมีรูปเป็นตารางแล้วมีรูปอยู่ด้วนใน วันนี้เราจึงมาทดลองแทรกรูปใน CDetailView และ CGridView กันครับ


โดยมี 2 แบบที่น่าสนใจครับ คือ 1. type เป็น image 2. type เป็น html

แทรกรูปใน CDetailView
$this->widget('zii.widgets.CDetailView', array(
    'data'=>$model,
    'attributes'=>array(
        'columnId',
        'column1',
        'column2',
        'column3',
        array(         
          'label'=>'My Pic',
          'type'=>'image',
          'value'=>'path/to/image.jpg',
        ),   
    ),
));

แทรกรูปใน CGridView
$this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(
  'dataProvider'=>$dataProvider,
  'columns'=>array(
    array(
      'name'=>'employeePhoto',
       'type'=>'image',  // กำหนด type เป็น image
       'value'=>'"images/employee/" . $data->idEmp . ".gif"',
    ),
  ),
));


$this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(
  'dataProvider'=>$dataProvider,
  'columns'=>array(
    array(
      'name'=>'employeephoto',
       'type'=>'html',  // กำหนด type เป็น html
       'value'=>'CHtml::image("images/employee/".$data->idEmp.".gif", "รูปพนักงาน")',
       //วิธีนำค่าใน $dataProvider มาแสดงครับ เช่น พนักงานรหัส 100 ก็จะแสดงรูป 100.gif
    ),
  ),
));


$this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(
  'dataProvider'=>$dataProvider,
  'columns'=>array(
    array(
      'name'=>'employeephoto',
       'type'=>'html',  // กำหนด type เป็น html 
       'value'=>'CHtml::image("images/employee/chawdoy.gif", "รูปพนักงาน")', 
       //วิธีระบุชื่อไฟล์รูป chawdoy.gif ลงไปเลย
    ),
  ),
));0 ความคิดเห็น: