1111111111111


เว็บใหม่ที่ผมขอใช้ฟรีครับ ภาวนาอยู่ว่าวันดีคืนดีข้อมูลคงไม่หายเหมือนเว็บอื่น

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

(ตัวอย่าง) การใช้ Yii และ Active Record ครับ

(ตัวอย่าง) การใช้ Yii และ Active Record ครับ


โดยมีตารางดังนี้

ตาราง thai_district เก็บข้อมูลอำเภอ
ตาราง thai_province เก็บข้อมูลชื่อจังหวัด
ตาราง thai_slogan เก็บข้อมูลคำขวัญประจำจังหวัด และดอกไม้ประจำจังหวัด
โดยมีเงื่อนไขคือ 1 จังหวัดมี หลาย อำเภอ (ONE TO MANY) และ 1 จังหวัด มี 1 คำขวัญประจำจังหวัด (ONE TO ONE)
ตัวอย่าง :


http://php.bungkhan.com/province/0 ความคิดเห็น: