1111111111111


เว็บใหม่ที่ผมขอใช้ฟรีครับ ภาวนาอยู่ว่าวันดีคืนดีข้อมูลคงไม่หายเหมือนเว็บอื่น

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554

ตัวอย่างการสร้าง widget ครับ
ขั้นตอนที่ 1. สร้างไฟล์ /components/BreadCrumb.php


class BreadCrumb extends CWidget {

public $crumbs = array();
public $delimiter = ' / ';

public function run() {
$this->render('breadCrumb');
}

}


ขั้นตอนที่ 2. สร้างไฟล์ /components/views/breadCrumb.php


ขั้นตอนที่ 3. เวลานำไปใช้งาน


widget('application.components.BreadCrumb', array(
'crumbs' => array(
array('name' => 'หน้าหลัก', 'url' => array('site/index')),
array('name' => 'เกี่ยวกับเรา'),
),
'delimiter' => ' → ', // if you want to change it
)); ?>อ้างอิง : http://www.yiiframework.com/wiki/23/

การประยุกต์ เช่น ถ้าต้องการทำลิ้งด้วยรูปภาพ แทนข้อความ วิธีการแก้ไขมีดังนี้


ในขั้นตอนที่ 2. เพิ่ม

เวลาใช้งาน$this->widget('application.components.BreadCrumb', array(
'crumbs' => array(
array('name' => 'Home', 'url' => array('site/index'), 'img'=> array('icon.png')),
//ผมเพิ่ม , 'img'=>'icon.png' สำหรับแสดงเป็นลิ้งด้วยรูป
array('name' => 'Login'),
),
'delimiter' => ' → ', // if you want to change it
));


0 ความคิดเห็น: