1111111111111


เว็บใหม่ที่ผมขอใช้ฟรีครับ ภาวนาอยู่ว่าวันดีคืนดีข้อมูลคงไม่หายเหมือนเว็บอื่น

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2552

คนเราต้องสู้ จะจ้างมันเตอะตลอดไม่ได้ ไม่กล้าสู้ ไม่กล้าลอง จะเจอะไรใหม่เหรอ

สวัสดีจ้าวันนี้ชาวบ้านป่ามีความรู้สึกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ Blog ที่ชาวบ้านป่าเคยเขียนไป ที่มีชื่อว่า จ้างมันเตอะ
ชาวบ้านป่ามานั่งพิจารณาอีกครั้งบางครั้งจะจ้างมันเตอะก่ะบ่ะได้หนา ถ้ามีอะไรบางอย่างที่เฮาต้องรับผิดชอบ เฮาหันว่ามันบ่ะดีจะว่าจ้างมันเตะได้ก่อหา เช่น ครูอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ที่ตัวเองดูแลอยู่ถ้ามีอะไรที่ต้องอบรมแต่อบรมแล้วนักเรียนงง หรือคนเราจะหยุดเมื่อไม่สมหวังจะว่าจ้างมันเตอะได้ก่อหา


ที่เขียน Blog นี้มาขัดแยกก่ะด้านล่างเพราะว่าอยากจะบอกว่า บางอย่างจ้างมันเตอะบ่ะได้ เฮาต้องสู้ ต้องลองอีกจนกว่าจะชนะ

ไม่สู้ก็ว่าขี้ขลาด พอสู้กับว่าไม่ยอมคน พอทนกับว่าซื้อบื้อ พั้นยามอยู่ซื่อๆกลับว่าขี้คลาน (แต่งเองเลยนะพี่น้อง คมใหมพี่น้อง)

พอดีชาวบ้านป่าชอบในความสามารถ และชอบการทำงานของผู้ประกาศคนหนึ่ง แกเก่งภาษาอังกฤษมากก็เลยตั้งความหวังว่าอยากเก่งบ้าง

พึ่งมารู้วันนี้พึ่งได้มาเห็นประวัติของบุคคลท่านนั้นแล้วต้องยอมรับว่าที่เขาเก่งอังกฤษเพราะอะไร ประวัติพิธีกรที่ชาวบ้านป่าปลื้มมีดังนี้

------------------------------------------------------------------------ชื่อ-นามสกุล ณัฏฐา โกมลวาทิน
ชื่อเล่น ลูกเต๋า
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา ไผทอุดมศึกษา
มัธยมศึกษา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโท สังคมวิทยา London School of Economics
ปริญญาเอก Gender Studies London School of Economics

ประวัติการทำงาน (อดีต-ปัจจุบัน)
ปี 2537-2538 สถานที่ทำงาน The Nation
ปี 2538-2539 สถานที่ทำงาน NPG Television
ปี 2539-2541 สถานที่ทำงาน สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
ปี 2541-2547 สถานที่ทำงาน BBC Thai,London
ปี 2548-2551 สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่ง นักวิจัย / อาจารย์
ปี 2551-ปัจจุบัน สถานที่ทำงาน องค์การการจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ทีวีไทย)

หน้าที่รับผิดชอบ (ปัจจุบัน)
บรรณาธิการข่าว
ผู้ดำเนินรายการ ทีนี่ ทีวีไทย
------------------------------------------------------------------------0 ความคิดเห็น: