1111111111111


เว็บใหม่ที่ผมขอใช้ฟรีครับ ภาวนาอยู่ว่าวันดีคืนดีข้อมูลคงไม่หายเหมือนเว็บอื่น

วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551

ไปไหว้พระธาตุพนมและเที่ยวนครพนม

วันนี้ชาวบ้านป่าพาท่านไปไหว้พระธาตุพนม และได้เอาบุญมาฝากทุกๆท่าน และภาพบรรยากาศริมโขงที่สวยงามของจังหวัด นครพนม


 

คำขวัญจังหวัดนครพนม : พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภางามตาฝั่ง โขง


 

ภาพคติเหล่านี้อยุ่รอบๆผนังรอบๆองค์พระธาตุพนม


 


ในการเดินทางนั้นชาวบ้านป่าเดินทางไปที่อำเภอธาตุพนมก่อน อำเภอนี้น่าอยู่มาก ภาพแรกเป็นบรรยากาศริมโขงของอำเภอธาตุพนม อำเภอนี้ด่านปิดข้ามโขงไปลาวไม่ได้ สังเกตุตึกกในภาพนั้นคือ ตม. ธาตุพนม 

วิธีของชาวบ้านกำลังทำไร่กัน เกาะกลางแม่น้ำเป็นของประเทศลาวตามสัญญาไทยลาว(ฝรั่งเศษใช้อำนาจบังคับเรามากกว่าว่าต้องให้เป็นของลาว)


ชาวบ้านป่าพาเที่ยวจ้า0 ความคิดเห็น: